ProgramUtveckling Bertil Lundblad AB

Scanning

Vi kan åta oss scanning i större volymer av tryckt text såsom böcker, adresslistor, matriklar.
Vi erbjuder snabb leverans till konkurrenskraftiga priser.

OCR-konvertering

Vi kan OCR-konvertera inscannat material med en hög grad av noggrannhet.

Datafångst och uppmärkning

Vi kan utforma specialiserade sökningar i digitaliserat material samt i blanketter och formulär.
Vi kan göra uppmärkningar och sökningar i texten anpassat för olika leveransformat såsom html, xml m. fl.

Leveransformat

Vi kan leverera till de flesta databas- och utdataformat som exempelvis EPUB.

Korrektur, språkgranskning och översättningar

Förutom sedvanlig korrektur av OCR-konveterat material erbjuder vi även korrektur av satt text samt språkgranskning.
Vi utför även översättningar mellan svenska och engelska.