ProgramUtveckling Bertil Lundblad AB

EPUB – Vad är det?

EPUB (alternativt ePub, ePUB, EPub, eller epub) är en fri och öppen standard för publicering av digitala böcker sammanställd av International Digital Publishing Forum (IDPF).

EPUB omfattar mekanismer för formgivning och layout samt automatisk ombrytning och anpassning till storleken på den skärm där texten visas. Texten kan därför läsas såväl på datorn som läsplattan eller i mobilen.

EPUB kan publiceras med eller utan kryptering som kopieringsskydd. Kryptering och kopieringsskydd kopplas ofta ihop med begreppet DRM (Digital Rights Management).

Det finns en stor mängd artiklar i ovanstående och närliggande ämnen på nätet. Sammanfattande Wikipediainformation gällande EPUB fås här och
beträffande DRM via denna länk.
Följande länk informerar om olika läsprogram för Windows.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.