ProgramUtveckling Bertil Lundblad AB

Programutveckling • Scanning • OCR-konvertering • Datafångst • Uppmärkning
Korrektur • Språkgranskning • Översättningar

Våra kunder

Under årens lopp har vi utfört uppdrag åt bl.a. följande kunder

  • SPSM
  • TPB
  • Fabula ljud och data AB
  • Bergström Public Relations
  • Karneval förlag
  • Bengt Lindström & Co
  • Gedins förlag
  • Reggio Emilia Institutet
  • Tranan