ProgramUtveckling Bertil Lundblad AB

ProgramUtveckling Bertil Lundblad AB är specialiserad på program för verifikation och kontroll av OCR-konverterat material i större volymer.

Vi har bl.a. tagit fram program som använts av underleverantör till de statliga myndigheterna TPB och SPSM.

Förutom scanning och OCR-konvertering i större skala arbetar vi med programutveckling.

Vi åtar oss även språkgranskningar och korrektur av satt text.